Πώς μπορούν οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο σε κράτη που είναι εχθρικά ;

Με την αύξηση της νομοθεσίας κατά των τρανς, ακολουθούν οι συμβουλές για τους γονείς που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επιβεβαιωτική φροντίδα για τα τρανς ή μη δυαδικά παιδιά τους.